foto's beversporen dijlevallei foto's bevers in de ardennen

WWW.BEVERWERKGROEP.BE

www.beverwerkgroep.be

De beverwerkgroep:

De beverwerkgroep www.beverwerkgroep.be is een onafhankelijke werkgroep van vrijwilligers die als voornaamste doel heeft om de verspreiding van de bever in BelgiŽ in kaart te brengen. Sinds 2003 is de werkgroep actief. Verder houdt de werkgroep zich bezig met inventarisaties van bevers in voornamelijk Vlaanderen, maar ook in de Ardennen en het bevermonitoringsproject in de Dijlevallei.
Ook educatie rond de bever vinden wij belangrijk en bij de beverwerkgroep kunnen scholen of organisaties terecht voor het ontlenen van een educatieve beverkoffer. Wij geven ook regelmatig voordrachten over de bever in Europa. De beverwerkgroep participeert ook aan de driejaarlijkse internationale bevercongressen om op de hoogte te blijven van de nieuwste onderzoeken over de bever. Wij organiseren ook opleidingen tot bevermonitor en bevergids.
Download hier onze affiche en banner!

Wij organiseren regelmatig excursies over de bever in heel BelgiŽ.

Verder worden er weekends in de Ardennen georganiseerd in samenwerking met www.natuurgidsardennen.be / http://www.facebook.com/NatuurgidsArdennen facebook.com/NatuurgidsArdennen, waar we onder andere per kajak op zoek gaan naar bevers in de Ardennen en we bevers ook effectief observeren in de natuur.

Artikels

Onderstaande artikels zijn een uittreksel uit LANDSCHAP, het nieuwe natuurtijdschrift voor Vlaanderen, WalloniŽ en buurregio's. Meer info op www.landschapvzw.be. Je kan LANDSCHAP ook volgen op facebook (https://www.facebook.com/#!/pages/Landschap-vzw/221329331291893)

Wat doen wij?

- Inventarisatie van de europese bever in heel BelgiŽ
- bevermonitoring in de Dijlevallei
- organisatie van voordrachten en excursies over de bever
- voorlichting
- onderzoek
- bescherming
- publicaties over de bever
- meewerken aan nationale en internationale beverprojecten en congressen
- meldpunt voor beverwaarnemingen
- organiseren van opleidingen tot bevermonitor
- Voor de actieve werkgroepsleden organiseren we jaarlijks een beverweekend in de Belgische ardennen, alsook andere gezamenlijke uitwisselexcursies waarbij we zowel beverobservaties doen, als vele verschillende beverhabitats bezoeken.

www.beverwerkgroep.be

beverwerkgroep@hotmail.com
gsm 0496/45.80.85
Jorn Van Den Bogaert
Beverwerkgroep BelgiŽ
 

Geschiedenis:

Bevers waren vroeger uitgestorven in BelgiŽ. De laatste bever werd geschoten in 1848 in de Provincie Brabant. In de Ardennen, verdween de laatste bever rond 1890. Bevers werden vroeger geschoten voor hun kostbare pels, hun vlees, en hun bevergeil, dat geliefd was in de Pharmacie.

Sinds 1991 komen er terug bevers voor in BelgiŽ, mede dankzij herintroductieprojecten in de buurlanden. Sinds 1998 zijn er herintroductieprojecten in BelgiŽ georganiseerd die ervoor gezorgd heeft dat de bever weer in aantal toenam.

Verspreiding van de bever in BelgiŽ

Verspreiding van de bever in BelgiŽ

De populatie in BelgiŽ bedraagt ondertussen al meer dan 1000 bevers !
De Vlaamse populatie omvat in 2012 tussen de 120 en 150 bevers!

In de provincie Brabant vinden we het grootste deel van de beverpopulatie op de Dijle ten zuiden van Leuven.

Tijdens onderzoek in 2011 stelden we 20 beverterritoriums vast tussen Leuven en Waver, met een totale stand tussen de 37 en 47 bevers (stand zonder de jongen). Rekenen we de jongen mee, dan komen we aan een stand tussen de 47 en 67 bevers !

Ook in Limburg breidt de bever sterk uit en vormt de Maas een grensoverschrijdende schakel die de populaties in Nederland, Vlaanderen, WalloniŽ en Duitse Eifel met elkaar verbindt. In Limburg hebben we een populatie van 50 tot 65 bevers.

Elders in Vlaanderen zijn bevers reeds op een aantal locaties opgedoken en vinden we reeds bevers in Dendermonde, Willebroek, Viersel, Mechelen,...
Ongetwijfeld zullen de bevers van hieruit andere plaatsen in Vlaanderen gaan bevolken in de volgende jaren !

De bever in Vlaanderen:

Provincie Brabant:

Momenteel wordt de beverpopulatie in de Dijlevallei intensief opgevolgd door de bevermonitorwerkgroep van de Dijlevallei. Hier werken we reeds sinds 2003 met een 25-tal vrijwilligers aan een zomermonitoringsproject. In de zomer proberen we de jongen te tellen door intensieve observaties in de buurt van de burchten in de verschillende beverterritoria.
Zowel in de winter als in het voorjaar zijn er nog bijkomende inventarisatierondes om de sporen en territoria in kaart te brengen.
Meer informatie over de Dijle-populatie zal in de nabije toekomst op deze site te vinden zijn.

De onverwachte terugkeer van de bever in Vlaanderen: AlterraRapport996.pdf
Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en de Dijle: AlterraRapport705.pdf

Deze rapporten zijn met toelating van de auteur op de website gezet.

Provincie Limburg:

De laatste jaren is de beverpopulatie in Belgisch Limburg slechts gedeeltelijk en niet systematisch opgevolgd. Hier gaan we verandering in brengen en we zijn momenteel bezig om hier een actievere beverwerking uit te bouwen, en hopen hier in de toekomst ook de populatie zo gedetailleerd te kunnen opvolgen als in de Dijlevallei in Vlaams-Brabant. GeÔnteresseerden die hieraan willen meewerken, mogen ons contacteren!

Bevers in WalloniŽ:

Momenteel bedraagt de populatie van bevers in WalloniŽ over de 900 dieren. De populatie is volop in ontwikkeling. Heel regelmatig vinden we nog nieuwe beversites. In WalloniŽ maken de bevers dammen, die tot de grootste van West-europa behoren. We hebben dammen die tot 180 meter lang zijn, en sommige dammen zijn tot bijna 2,5 meter hoog. Door het uitgebreide rivierennet, is een systematische monitoring en inventarisatie, zoals we in Vlaanderen doen hier moeilijk te realiseren.

Meldpunt waarnemingen:

Hebt u ergens een bever gezien, of knaagsporen van de bever gevonden? Laat het ons dan weten. Extra gegevens helpen ons altijd voor verspreidingsonderzoek. Beverwaarnemingen kan je mailen naar beverwerkgroep@hotmail.com, met vermelding van je coŲrdinaten, en met zoveel mogelijk info van de waarneming (beschrijving, eventueel foto, exacte locatie, tijdstip, waarnemingsomstandigheden, ...).

Contactinformatie:

www.beverwerkgroep.be
beverwerkgroep@hotmail.com
gsm 0496/45.80.85

laatste wijziging: 20/02/2014